Výlet Valašské Meziříčí 5/2012

Dne 10.5.2012 jsme navštívili firmu Lipoelastic ve Valašském Meziříčí. Firma nabízí všem klubům ČILCO poznat osobně prostředí, ve kterém pracují. Náš klub zde byl přijat již po druhé. Bylo nás tentokrát 8 členů klubu a to většinou noví členové - stomici. Firma se přestěhovala do nové budovy ve Val. Meziříčí a nové zařízení se nám všem moc líbilo. Byli jsme přijati paní
Romanou Tesařovou, která byla velmi vstřícná a po úvodním přijetí nás provedla celým provozem a provázela nás po celý den.
S pomůckami pro stomiky, které firma vyrábí nás seznámila paní Naďa Kubíková a v rámci besedy jsme si sdělovali navzájem zkušenosti. Bylo to velmi užitečné hlavně pro nové stomiky. Všem, kteří požádali budou zaslány vzorky pomůcek k vyzkoušení.
Navštívili jsme také místní gobelínovou manufakturu a společným obědem byla akce ukončena.
Předsedkyně klubu poděkovala vedení firmy za tuto příležitost vidět a poznat prostředí firmy, ve které pracují. Všichni účastníci byli s programem velmi spokojeni.

M.Martincová, předsedkyně klubu.

 

Fotogalerie


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa