Výlet do Vizovic 10/2014

 16.října 2014 jsme navštívili město Vizovice, nedaleko Zlína, které jsou známé nejen díky baroknímu zámku, ale také díky tradici pálení slivovice a výroby figurálního pečiva. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Za vidění stojí například pozdně barokní nemocnice Milosrdných bratří z r. 1781, farní kostel sv. Vavřince z r. 1792, budova fary a sloup se sochou Bolestné Panny Marie na Masarykově náměstí.Nemůžeme také opomenout festival Trnkobraní, kde se kromě slivovice podávají i tradiční švestkové knedlíky, nebo také rockový festival Master's of Rock.

My jsme si vybrali zámek, který je národní kulturní památkou. Na místě dřívějšího cisterciáckého kláštera z roku 1261 vznikl nejprve renesanční zámek a v letech 1750 – 1770 zámek barokní, s výraznými rysy francouzského klasicismu. Zámek obklopuje francouzský a anglický park a ve své době patřil areál k nejhonosnějším ukázkám šlechtického sídla. Interiéry jsou zařízeny ve stylu baroka, rokoka a empíru, s množstvím porcelánu. Unikátní je sbírka obrazů se vzácným souborem děl nizozemských mistrů. Prohlédli jsme si krásné interiéry, reprezentativní prostory, ale také pokoje určené rodinným příslušníkům, hostům a služebnictvu. Nepodívali jsme se do zámecké kaple, která byla uzavřena.

Atmosféru vánoc jsme si vychutnali návštěvou prodejní výstavy vánočních ozdob. Je zde umístněna exkluzivní kolekce skleněných vánočních ozdob, vyráběných ručně českými výrobci a vše další, co k vánocům patří.

Posezení a občerstvení v zámeckém sklípku bylo určitě příjemné pro všechny účastníky výletu.

Na závěr pobytu ve Vizovicích byla návštěva a prohlídka firmy R. Jelínek. Vizovice jsou přezdívány jako hlavní město slivovice a tradice výroby pálenek se zde datuje už od konce 16. století. Vyrábí se zde nejen slivovice, ale také řada dalších alkoholických nápojů. Průvodkyně nás seznámila s historií výroby a tradičními postupy likérky. Překvapilo nás velmi pěkné a čisté pracovní prostředí a měli jsme také možnost degustace, včetně nákupu jejich produktů.

Výlet byl úspěšný, doufejme ke spokojenosti všech účastníků. A už se těšíme na ten další!

Fotografie pořídil pan ing. Fr. Janiš, člen klubu.

 


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa