Výlet Ratiboř 8/2015

22. srpna jsme navštívili Ratiboř - výstavu květin.

Zvonky v Ratiboři

Vrcholící léta ve farní zahradě.... sedíte mezi milými lidmi, když zavřete oči, najednou se přenesete do zimního soumraku. Stíny kostela s pomrkávajícími protáhlými okny se zrcadlí v čerstvě napadaném sněhu a z dálky cinkají rolničky. Kostelní zvony zvou na mši... Všemi smysly vnímáte hudbu. Neútočí. Laská duši a proplouvá kolem, unáší vás do představ, nebo do vzpomínek - jak chcete.

Tak to vypadalo na výletě klubu do malebné obce Ratiboř, ukryté ve valašských kopcích. Klub stomiků se vydal ze Zlína na koncert skupiny Zvonky dobré zprávy, která vznikla v nedalekých Kateřinicích. Ta je součástí ratibořské farnosti Českobratrské církve evangelické a tvoří ji mládež, která v létě pořádá tábory pro hráče na ruční zvonky. Ti potom na vystoupení předvádějí, co nového se naučili.

Koncert zahájili zkušení zvoníci The Southminstet Ringers z amerického Pittsburgu, kteří se dětem na táboře věnují. Vystřídala je slovenská skupina zvoníků a závěr patřil dvěma místním seskupením. Nedovede si představit, kolika různými způsoby se dají rozeznít zvonky, kolik zvonků různých velikostí dovede „obsluhovat“ jeden zvoník a jaký souzvuk může zaznít ve skladbách z rozmanitých hudebních žánrů. Sluch si opravdu přišel na své.

Ostatní smysly také nezahálely. V kulturním domě se před koncertem kochal zrak pohledem na nepředstavitelné množství kvetoucích mečíků v nápaditých květinových aranžmá členek Gladoilklubu. Hned u vchodu dostal každý návštěvník do ruky lístek na jeden hlas pro nejkrásnější mečík. Jeden! To skutečně nešlo.

Součástí výstavy byla také expozice věrných modelů dřevěných sakrálních staveb z celých Beskyd. Nádhera kapliček, zvoniček a kostelíků promlouvala o lásce ke kraji a o stovkách hodin strávených nad voňavými dřívky. Pan Jan Bližňák, rodák z Ratiboře, dovede o svém koníčku zasvěceně vyprávět a ochotně odpověděl na spoustu zvědavých dotazů.

A chuť? To víte, že nebyla ošizená. Celé putování po Ratiboři bylo zkušeně zahájeno výborným obědem v restauraci Ponorka, aby bylo dost sil na první výletové zastavení v rodinném muzeu Ludvíka Hynka v Borčí. Seznámili jsme se zde s rázovitými lidmi, kteří opatrují památky na poslední dny II. světové války. Na partyzány operující v okolních lesích, na život jedné obyčejné rodiny, která riskovala úplně všechno, když schovávala ruské vojáky v tajném krytu. Dnes slouží tento prostor jako muzeum. Vzhledem k malým rozměrům, vyvolává stísněný pocit, umocněný přítomností uniforem, částí výzbroje, medailí a vyznamenání a věcmi denní potřeby. Zaujmou hlavně autentické deníky, tiskoviny, fotografie blízkých nebo prstýnky, vyrobené z kovových součástí výstroje při nekonečném čekání vojáků v zákopech. Při povídání pod Lípou svobody si člověk uvědomí, jaké má štěstí, že svůj život žije v míru.

Současnou Ratiboř poté představila paní starostka Jiřina Sklenská, která přivítala členy Klubu stomiků v místní knihovně a předala návštěvníkům malé dárky v podobě upomínkových předmětů, brožurek a chleba z místní pekárny. Zbývá dodat, že místo soli obsahovala taška kus kabanosu – snad aby bylo všechno „stravitelnější“.

Velký dík za organizaci celého výletu patří Aničce Kulhánkové, která byla po celou dobu neúnavnou průvodkyní po své rodné vísce.

 


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa