Výlet Baťův kanál 7/2010

V plánu činnosti klubu na 1.pololetí 2010 bylo uskutečnit jednodenní zájezd. Z nabídky a zájmu členů byl vybrán "Baťův kanál". Součástí plavby po Baťově kanálu byla také návštěva zámku v Miloticích, skanzenu lidových staveb Slovácka ve Strážnici a prohlídka historických vinných sklípků v Plžích. Počasí nám přálo, neboť po úmorných vedrech předcházejících dnů se ochladilo a my jsme mohli lépe vnímat okolní krajinu.

Nejdříve jsme navštívili zámek v Miloticích. Státní zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů rodu Seilern-Aspang.

Následovala hodinová plavba po Baťově kanálu Strážnicí s výkladem o historii a jeho současném využití. Je využíván pouze jako turistická vodní cesta, nákladní plavba zde nefunguje.

Strážnický skanzen je rozčleněn do areálů představující jednotlivé oblasti Slovácka - Moravské Kopanice, luhačovické Zálesí, Horňácko, dále vinohradnický areál, technické vodní stavby a areál lučniho hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí. Expozioce situované do vybraných objektů seznamují návštěníka se způsobem života a bydlení lidu jakv horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy. Řemeslná výroba je zastoupena kovárnou z Lipova a taklcovskou dílnou z Nové Lhota na Horňácku. Zajimavá a starobyla je i vstupní budova do muzea, která pochází z roku 1612 a je přestavěna v barokním slohu. Původně zde byl panský pivovar, dnes objekt slouží jako zázemí pro návštěvníky.

Zlatou tečkou našeho výletu byla návštěva areálu vinných sklepů Petrov - Plže. Tento areál je tvořen jedněmi z nejstarších staveb lidové architektury u nás. Horní areál slouží jako přírodní hlediště na nejstarší a nejhodnotnější sklepy. Sklepy Plže získaly své jméno podle značnéhovýskytu hlemýžďů v této oblasti. Přípitkem na zdraví s tím, že se budeme dále potkávat při poznávání krásných koutů naší vlasti jsme se rozloučili.

 

Fotogalerie


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa