Velké návraty

 

Program „Velké návraty“ probíhá již třetím rokem. Je to program o nás, o stomicích a zapojit se do programu může každý tím, že napíše svůj příběh o tom, jak překonával trable, zvykal si na stomii a nyní si užívá svého života.

Vítězové těchto příběhů se vyhlašují vždy jednou ročně a to zvlášť pro Čechy v Praze a zvlášť pro Moravu a Slezsko na setkání v Ostravě.

V letošním roce mezi oceněnými byl také člen našeho klubu pan PhDr. Josef Kolařík, CSc. Stomie mu byla vyšita v roce 2011 na základě nádorového onemocnění tlustého střeva. Celý život se věnoval vědecké činnosti na vysoké škole a nyní si užívá zaslouženého odpočinku. I v důchodu je velice aktivní a má stále mnoho koníčků. A jeho životní motto: „I po operaci s takto vážnou diagnózou můžete prožívat hezké chvíle.“

A jak to v Ostravě dopadlo? Vítězem Velkých návratů na Moravě se stal pan Josef Kolařík.

Ke svému ocenění pan Kolařík dodal:

 

Vážení přátelé stomici,

rád poznávám i vaši ostravskou skupinu. Nejprve bych však chtěl poděkovat firmě ConvaTec a komisi pro udělování ocenění Velkých návratů za velkou poctu. Děkuji také mistru Borisi Hýbnerovi za poetické uvedení na toto pódium. Rozhodně si ho nezasloužím. Ač za pár týdnů osmdesátník, jsem mezi vámi stomiky teprve tříleté štěně. Doufám ale, že štěně učenlivé. I mne překvapila diagnóza – rakovina rekta a tlustého střeva. Od počátku mi byli oporou rodina, stejně jako chirurgové i onkolo-gové, stomasestra a ostatní sestřičky na odděleních.

Jsem napolovic z Valašska, napolovic ze Slovácka a trocha bolesti mne hned tak snadno nepoloží na lopatky. Operace byla moje dvanáctá, takže se skalpelem, chirurgy a anesteziology jsem už také kamarád. Vždy jim přeji pevnou ruku a hodně štěstí. Já se buď probudím, nebo mne už nikdy nic bolet nebude. Bolest po operaci vždycky chápu jako začátek uzdravování.

Díky stomasestře a perfektním pomůckám ConvaTec jsem odcházel z nemocnice dobře připrave-ný stomii si sám ošetřit. Také chemo- a radioterapii jsem snášel dobře. Brzy jsem se mohl vrátit ke svým koníčkům, navštěvovat divadla, koncerty, věnoval jsem se výletům do hor i práci na chatě atd. Poznal jsem spoustu nových přátel v Klubu stomiků ve Zlíně, ale i při ošetření na lůžkovém oddělení onkologie nebo v onkologickém stacionáři, při konferencích a setkáních stomiků. Rakovina je prevít a vrátila se mi po dvou a půl letech. Pojistila si mne hned metastázemi na játrech. Svoji vlastní slivovi-ci, která je zaručene bez metanolu, už nebudu pálit ani pít. Zbude více pro příbuzné, přátele a řemesl-níky.

Opět jsem začal cyklus chemoterapie a biologické léčby. Zase se setkávám se starými, ale i novými známými. Každý jsme jiný. Někdo je netrpělivý a vyšetření, čekání na infuzi je pro něho dlouhé, jiný se příliš bojí, další si jde i při léčbě rakoviny zakouřit (!). Kdo má uši k slyšení, slyš – říká jeden biblic-ký text. Mám skupinu dobrých přátel, s nimiž si vždy zajímavě povídám. Při delším čekání nebo při od-kapávání infuze poslouchám jejich vyprávění a příběhy. Doma si pak některá vyprávění stručně poznamenám a později se je snažím přetavit do příběhů a stomických povídek. Nebát se a nekrást bylo heslo T.G. Masaryka. My stomici nemáme co krást, to spíše nemoc ukrádá nám po kouscích ži-vota. Ale druhá část hesla je pro nás potřebná a zásadní. Stonáním, pláčem, naříkáním, stížnostmi a nespokojeností se ještě nikdo nevyléčil. Ba naopak – zhoršuje si duševní rozpoložení a léčení zpoma-luje a oddaluje. Držím se zásady: lékaři a sestry jsou odborníci a profesionálové. Dělají pro mne maximum možného, tedy to nejlepší. Vždyť i v jejich zájmu je záchrana každého ohroženého pacien-ta. I oni mají radost, když nemoc ustupuje a úsilovně se snaží upravovat léčbu v náš prospěch, je-li to vůbec ještě možné.

Nechci se nemoci poddávat, natož se úplně vzdát. Přeji i vám, vážení přátelé, abyste svoje prob-lémy s nemocí i stomií zvládali co nejtrpělivěji. Ze všeho nejvíc vám (vlastně nám všem) ze srdce přeji dobré zdraví a aby těch problémů bylo co nejméně.

Josef Kolařík

 


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa