Informace z Členské schůze

 

Dne 17.2.2010  se uskutečnila v restauraci "U dvou slunečnic" výroční členská schůze našeho klubu.

Přítomno bylo 29 členů a 1 doprovod. Jako hosté se zúčastnily obchodní zástupkyně firmy Lipoelstic z Valašského Meziříčí paní Eva Lešnerová a p. Romana Tesařová. Dále paní Marie Plášková, stomasestra.

Výroční zprávu o činnosti klubu za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010 přednesla předsedkyně klubu.

Zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 přednesla p.Kolková V.

Prezentace zástupců firmy Lipoelastic proběhla představením sortimentu výrobků. Celému klubu se dostalo možnosti navštívit výrobu a seznámit se s veškerými pomůckami pro stomiky přímo v sídle firmy.

V diskusi byli členové seznámeni  s plánovaným rekondičním pobytem v Lužických horách v termínu 24. - 30.4.2010, který je pořádán klubem stomiků z Brna.

Výroční schůze schválila zprávu o činnosti za rok 2009 a plán práce narok 2010, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2010. Ukládá výboru KS zorganizovat rekondice a návštěvu firmy Lipoelastic.

Výbor klubu.


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa