Informace z Členské schůze

Dne 29.2.2012 se uskutečnila výroční členská schůze našeho klubu, v restauraci U Dvou slunečnic ve Zlíně. Schůze se zúčastnilo 32 členů. Jako host se účastnila stomasestra paní Marie Plášková a pan Marek Dvorník, zástupce firmy BBraun.
Výroční zprávu o činnosti klubu za rok 2011 přednesla předsedkyně klubu M.Martincová.
K 1.1.2012 je stav členů klubu celkem 44, z toho 28 mužů a 16 žen.
V roce 2011 jsme přijali do klubu 10 nových členů.
Zemřeli dva členové (pan Kostka J. a paní Smyčková H.), pro neúčast na schůzích a
nezaplacení členských příspěvků bylo ukončeno členství panu Samarákovi K.

Průměrný věk členů klubu je 70 let.

Ve zprávě byla zhodnocena spolupráce s ČILCO. ČILCO a zejména jeho předsedkyně paní Marie Ředinová, vykonalo v uplynulém roce obrovský kus práce ve prospěch stomiků, zejména v souvislosti s novelou zákona 48/1997.
Ke zprávě o činnosti klubu za uplynulý rok neměli členové žádné připomínky.
V závěru poděkovala předsedkyně všem členům, kteří se aktivně podílí na aktivitách klubu, členkám výboru, panu doktorovi J.Dušovi a stomasestře paní M. Pláškové. V neposlední řadě pak také firmám, které přijedou za námi, provádí prezentaci zdrav. pomůcek a seznamují nás s novinkami.
V dalším vystoupení přečetla předsedkyně návrh plánu aktivit v letošním roce 2012, který byl rovněž přítomnými členy klubu schválen.

Zprávu o finančním hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 přednesla hospodářka klubu, paní V. Kolková. Bylo schváleno bez připomínek.

Ostatní organizační záležitosti:
Byly projednány návrhy a informace z výboru:
- Zpravodaj 2/2011, příspěvky do Radima a Zpravoda ČILCO
- Výběr členských příspěvků pro rok 2012
- Dotazníky studentek
- Informace z ČILCO, jarní zasedání v Brně
- Návštěva fy Lipoelastic ve Val. Meziříčí
- Profinancování fin.prostředků z Nadace
- Setkání fy ConvaTec 6.6.2012 ve Zlíně
- Rekondiční pobyty
- Jednodenní zájezdy klubu

V závěru schůze vystoupil zástupce fy BBraun, pan Marek Dvorník.

 

Další členská schůze klubu se bude konat 23.5.2012 od 13:30h v restauraci U Dvou slunečnic.

 


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa