Proč si s námi nechtěli povídat ?

 V rámci putovní výstavy "Každý zdraví svého strůjce" 5.října 2013 Klub stomiků Zlín zprostředkoval prezentaci Českého ILCO v malebném městečku Hodonín.

Větrný páteční den asi odradil obyvatele města od venkovních aktivit. Možná také spěchali dovršit sklizeň do vinohradů. Jisté je, že nejčastěšími návštěvníky byly děti ze základních a mateřských škol. Překvapilo nás, jak i ti nejmenší byli zaujati výstavou s vtipnými návody na zdravý životní styl. Největší atrakcí však pro ně byl pobyt v nafukovacím modelu tlustého střeva a zábavné testy všech smyslů.

V odpoledním hodinách přilákal zvědavce doprovodný kulturní program a možnost nechat si změřit cholesterol, cukr a množství tuku v těle. Také prohlídka mateřských znamének dermatoložkou byla velmi vyhledávaná.

Malá partička z našeho klubu se rozjela na výlet,který spojila s absolvováním všeho, co se zde nabízelo. Nejvíce se nám líbilo testování fyzické zdatnosti a postřehu. V tomto ohledu jsme si nezadali se školáky. Perfektně jsme se pobavili, i když většině z nás vacházely podprůměrné výsledky. Není divu, že po prohlédnutí expozice v muzeu naftového dobývání a geologie, dobrém obědě v radniční restauraci a zjištěních, že na sobě musíme zapracovat, už nikdo neměl chuť na další muzea a galerie.

A proč si snámi nechtěli lidé povídat? Buď proto, že na svém zdravotním stavu neshledali žádné nedostatky, které by signalizovaly blížící se vážnou nemoc. Nebo naopak zamyšlení odcházeli, rozhodnutí něco pro sebe udělat. Obě skupiny od nás dostaly propagační materiály a kontakty na všechny kluby stomiků. Loučení potom téměř vždy končilo přáním, aby nic z toho nepotřebovali. V opačném případě viděli, že stomií život nekončí a že mezi námi mohou najít pochopení, podporu a pomoc.

Mgr. Ivana Manclová, předsedkyně klubu

 

 


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa