Vánoční členská schůze

Pozvánka na členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince  2015 od 13:30h v restauraci U Dvou slunečnic.

Program:

  • Zahájení
  • Zprávy o činnosti výboru, z podzimního zasedání Českého ILCO, záležitosti spojené s přechodem obč. sdružení na spolek
  • Prezentace novinek firmy Coloplast
  • Vánoční posezení u kafíčka a něčeho dobrého, tombola, volná zábava do 18.00 hod.

 

Vánoční setkání Klubu stomiků Zlín a jejich přátel je slavnostním ukončením celoroční práce. K dobré atmosféře můžete přispět i Vy malým dárkem do tomboly a především dobrou náladou. (Velké dárky nenoste, ty dostanete od Klubu. Tašky s sebou!)

Členové, kteří se nemohou zúčastnit, podají zprávu na tel. 777 256 335, 607 149 153 (stačí sms), nebo

e-mail: ivana.manclova@seznam.cz 

Děkuji.

Mgr. Ivana Manclová, předsedkyně klubu

 


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa