Kdo jsme

Klub stomiků je dobrovolné občanské sdružení založené v souladu se zákonem o sdružování občanů 83/1990 Sb. Zakládají ho lidé se střevním vývodem (ileostomií a kolostomií), případně s jiným vývodem (urostomií). Členem klubu se stane každý na základě svého demokratického rozhodnutí. 

 

Činnost a historie klubu

Klub stomiků ve Zlíně vznikl již v roce 1993 při Baťově nemocnici ve Zlíně. Sdružuje občany nejen ze Zlína, ale celého zlínského regionu.

Hlavním úkolem klubu je péče o specifické potřeby členů klubu, obhajovat naše zájmy s cílem, abychom si zajistili zdravotní a sociální rehabilitaci a rovnoprávné postavení ve společnosti. Klub spolupracuje s obchodními organizacemi, které nám dodávají zdravotní pomůcky. V součinnosti s odborným lékařem a stomasestrou organizujeme odborné přednášky zaměřené k problematice stomií. Ve spolupráci s chirurgickým oddělením Baťovy nemocnice využíváme poradenské služby pro stomiky v před i pooperačním období.

V oblasti zdravotní a sociální rehabilitace členů klubu organizujeme rekondice, zájezdy, kulturní a společenské akce.
Členem klubu se může stát každý občan, který je postižen stomií, nebo také rodinný příslušník. Dále pak občan, který chce postiženým pomáhat.

Členství v Klubu vzniká podáním písemné přihlášky výboru Klubu a zaplacením členských příspěvků. Výše příspěvku je každoročně schvalována členskou schůzí. Členové klubu si volí ze svých řad výbor na dobu 2 let, pak se volba opakuje. Nemá žádné placené zaměstnance, ani kanceláře, vše vykonávají dobrovolníci.

Klub stomiků ve Zlíně je také od r. 1994 členem dobrovolného sdružení České republiky „České ILCO“, které zastřešuje 16 regionálních klubů, působících především ve větších českých a moravských městech.
Klub trvale spolupracuje s ČILCO, vysílá delegáty na valné shromáždění ČILCO a předává informace na členských schůzích.

 

Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa