Nová příležitost pro nové stomiky

Složitý proces přijetí stomie vyžaduje od nových stomiků psychickou i fyzickou pohodu a dostatek informací o založení stomie a jejím ošetřování. Mnoho dotazů stomiků a jejich zájem o praktické zkušenosti byly pro společnost Lipoelastic a.s. impulzem k realizaci vzdělávacích seminářů pro nově operované stomiky a jejich příbuzné.
Pro účastníky je kromě zajímavé přednášky připravena novinka - praktická ukázka péče o stomii. Pod dozorem zkušené stomasestry si zde mohou noví stomici nebo jejich příbuzní vyzkoušet, jak stomii správně ošetřovat, jak předcházet komplikacím a co dělat v případě, když běžná domácí péče nestačí.
Témata semináře nejsou omezena. V rámci diskuze bude možné reagovat na jakékoliv dotazy z oblasti života se stomií.
Součástí semináře je rovněž seznámení s výrobou doplňkového sortimentu a prádla pro aktivní život stomiků.

Zájemci o bližší informace o termínech a místech konání seminářů nás mohou kontaktovat na bezplatné zákaznické Klokanlince 800 900 209

Za společnost Lipoelastic a.s.
Mgr. Naděžda Kubíková
produktový specialista a konzultant v péči o stomie


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa