Kalendář akcí 2015

1. V průběhu roku 2015 uskutečnit 4 setkání (členské schůze) klubu. Předběžné termíny: 26.3., 4.6., 23.9., a 3.12.2015 v restauraci U dvou Slunečnic. Na setkání zvát zástupce firem dodávajích stomické pomůcky. Podle možností zajistit přednášky ze sociální tématikou. Na vánoční setkání zajistit kulturní program.

2. Uskutečnit minimálně jeden jednodenní poznávací zájezd a návštěvu jedné kulturní akce (divadlo, koncert, folklorní slavnosti a pod.)

3. Spolupracovat s ostatními kluby, ve spolupráci s nimi zajistit rekondiční pobyty pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky.

4. Zúčastnit se jarního a podzimního zasedání Českého ILCO, informovat o nich na členských schůzích. Plnit úkoly vyplývající z usnesení ČILCO, platit členské příspěvky.

5. Podle možností se účastniot odborných setkání, např. Onkologické dny, Dny kolorektárního karcinomu a pod. a předávat informace na čl. schůzích. Vyslat zástupce na Setkání stomiků organizované firmou Convatec 23.9.2015.

6. Spolupracovat s Ligou proti rakovině, účastnit se podle možností jejich akcí, zejména Dne proti rakovině 13.5.2015, platit členské příspěvky.

7. Dokončit transformaci občanského sdružení na spolek, využít všech nabízených možností školení pro členy výboru.

8. Aktivně vyhledávat zdravotnická zařízení poskytující péči nositelům stomií, podle možností s nimi spolupracovat prostřednictvím vyškolených dobrovolníků. Získávat nové členy.

9.  Průběžně doplňovat informace na webových stránkách klubu, vydat pro potřeby členů 2 informační "Zetko". Motivovat členy klubu ke zveřejňování svých zážitků a zkušeností jak ve vlastním zpravodaji, tak v regionálním tisku. Využívat všech příležitostí k prezentaci klubu, zejména v časopise Radim a Zpravodaji ILCO. Účastnit se dotazníkových akcí institucí a studentek.

10.Sledovat dotační výzvy a vyhlašování grantů, podle možností vypracovat projekty.Aktivně získávat finanční prostředky na činnost klubu.


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa