Kalendář akcí 2014

1. V průběhu roku 2014 uskutečnit 4 setkání (členské schůze) klubu. Předběžné termíny: 27. února, 5. června, 11. září a 11. prosince v restauraci U dvou Slunečnic. Na setkání zvát zástupce firem dodávajících stomické pomůcky. Podle možností zajistit přednášky ze sociální a zdravotní tématikou. Na vánoční setkání zajistit kulturní program.

2. Uskutečnit minimálně jeden jednodenní poznávací zájezd a návštěvu jedné kulturní akce (divadlo, koncert, folklorní slavnosti a pod.)

3. Spolupracova s ostatními kluby, ve spolupráci s nimi zajistit rekondiční pobyty pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky.

4. Zúčastnit se jarního a podzimního zasedání Českého ILCO, informovat o nich na členských schůzích. Plnit úkoly vyplývající z usnesení ČILCI, platit členské příspěvky.

5. Podle možností se účastnit odborných setkání, např. Onkologické dny, Dny kolorektálního karcinomu a pod. a předávat informace na čl. schůzích. Vyslat zástupce na setkání stomiků organizované firmou Convatec 4.6. 2014.

6. Spolupracovat s Ligou proti rakovině, účastnit se podle možností jejich akcí, zejména Dne proti rakovině 14.5..2014, platit členské příspěvky.

7. Zajistit právní kroky k transformaci občanského sdružení na spolek, využít všech nabízených možností školení pro členy výboru.

8. Aktivně vyhledávat zdravotnická zařízení poskytující péči nositelům stomií, podle možností s nimi spolupracovat prostřednictvím vyškolených dobrovolníků. Získávat nové členy.

9. Průběžně doplňovat informace na webových stránkách klubu, vydat nultý (zkušební) ročník informačního zpravodaje Klubu stomiků Zlín. Motivovat členy klubu ke zveřejňování svých zážitků a zkušeností jak ve vlastním zprovodaji, tak v regionálním tisku. Využívat všech příležitostí k prezentaci klubu, zejména v časopise Radim a Zpravodaji ILCO.

10. Průběžně sledovat výzvy a vyhlašování grantů, podle možností vypracovat projekty. Aktivně získávat finanční prostředky na činnost klubu.

Za splnění úkolů odpovídá výbor klubu.


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa