Plán činnosti klubu v r.2011


1. V roce 2011 v každém čtvrtletí uskutečnit 1 členskou schůzi klubu. Výbor se bude scházet dle potřeby.

2. Dle stanov klubu spolupracovat s ČILCO, na jarní a podzimní zasedání vysílat zástupce klubu. Dále plnit úkoly, které stanoví na základě usnesení ČILCO. Zaplatit členské příspěvky ČILCO.

3. Zasílat příspěvky do časopisu Radim a Zpravodaj ČILCO.

4. V průběhu roku uskutečnit: jednodenní autobusový zájezd,
v měsíci srpnu navštívit město Kroměříž,
na podzim výlet do okolí Zlína.

5. Na schůzích zajišťovat účast zástupců firem, které nám poskytují potřebné zdravotní pomůcky.

6. Dle možností zajišťovat na schůzích informace a odborné přednášky s odbornou tématikou.

7. Zajistit nábídku rekondičních pobytů členům klubu ve spolupráci s jinými kluby ČILCO.

8. Zajistit profinancování nadačního příspěvku z Nadace Děti, kultura a sport, případně znovu požádat o tento příspěvek na další období.

9. V průběhu roku průběžně doplňovat informace na webových stránkách klubu.

10.Navázat spolupráci s klubem stomiků v Trenčíně.

11.Jako kolektivní člen organizace "Liga proti rakovině" spolupracovat s touto organizací, informace předávat na členských schůzích.

12.Členům klubu jubilantům zasílat blahopřání.

13.Veškerou práci v průběhu roku zaměřit minimálně na plnění úkolů vyplývajících ze stanov klubu.

Za splnění všech úkolů odpovídá výbor klubu.


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa