Plán činnosti a aktivit klubu v roce 2012


1. V průběhu roku 2012 uskutečnit 4 členské schůze.
2. Dle stanov klubu spolupracovat s ČILCO, na jarní a podzimní zasedání vysílat zástupce klubu. Dále plnit úkoly vyplývající pro klub z usnesení ČILCO. Zaplatit ČILCO členské příspěvky.
3. Zasílat příspěvky do časopisu Radim a Zpravodaje ČILCO.
4. V průběhu roku uskutečnit dva jednodenní zájezdy pro členy klubu v okolí Zlína. 5. Na schůzích zajišťovat účast zástupců firem ConvaTec, Coloplast, Dansac, BBraun, Sabrix a Welland Medical. 6. Dle možností zajišťovat na schůzích informace a přednášky s odbornou tématikou.
7. Členům klubu zajistit možnost rekondičních pobytů ve spolupráci s ostatními kluby.
8. Zajistit profinancování nadačního příspěvku z Nadace Děti, kultura a sport, příapadně znovu požádat o příspěvek na další období.
9. V průběhu roku průběžně doplňovat informace na webových stránkách našeho klubu.
10. Jako kolektivní člen organizace "Liga proti rakovině" spolupracovat s touto organizací, informace předávat na členských schůzích.
11. Členům klubu jubilantům zasílat blahopřání.
12. Zapojit se do projektu ČILCO "Velké návraty".
13. Využít školení dobrovolníků, které bude pořádat ČILCO a vyškolit zájemce z řad členů našeho klubu.
14. Navázat spolupráci s nemocnicí Atlas ve Zlíně a nemocnicí v Uh.Hradišti.
15. Veškerou práci v průběhu roku zaměřit minimálně na plnění úkolů, vyplývajících ze stanov klubu.

Zodpovídá výbor klubu.


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa