Kalendář akcí 2010

 

1. V roce 2010 uskutečnit v každém čtvrtletí členskou schůzi klubu. Výbor se bude scházet dle potřeby.

2. Dle stanov klubu spolupracovat s ČILC, na jarní a podzimní zasedání vysílat zástupce klubu.

3. Zasílat příspěvky do časopisu Radim a Zpravodaje ČILCO.

4. V průběhu roku uskutečnit jednodenní autobusový zájezd v měsíci červnu, v září výlet na Slavnosti vína do Uh.Hradiště, v říjnu jednodenní zájezd za poznáním našeho kraje.

5. Na schůzích zajišťovat účast zástupců firem, které nám poskytují zdravotní pomůcky.

6. Dle možností zajišťovat na schůzích informace a přednášky s odbornou tématikou.

7. Do konce roku zaplati příspěvky klubu dle počtu členů do ČILCO.

8. Zajistit účast členů klubu na rekondičních pobytech ve spolupráci s jinými kluby.

9. Veškerou práci v průběhu roku zaměřit minimálně na plnění úkolů vyplývajících ze stanov klubu a úkolů, které stanoví na základě usnesení ČILCO.

10.V průběhu roku doplňovat informace na webových stránkách klubu.

Za splnění všech úkolů zodpovídá výbor klubu.


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa