Fotosoutěž

U příležitosti oslav Světového dne stomiků a 20. výročí založení Českého ILCO vyhlašuje České ILCO fotosoutěž s cílem přiblížit běžný každodenní život stomiků.

Tématické okruhy:

Pozitivní přístup k životu: Koníčky, záliby, fotografie zachycující smích, legraci a pocity štěstí. (Život je krásný.Veselá mysl - půl zdraví. S úsměvem jde všechno líp. I se stomií stojí každý den za to.)

Přátelství: Fotografie rodiny, klubových přátel, akcí klubů, návštěvy nemocných, dobrovolníků atd. (Přátelství je dar. Sám nezmůžu nic. I se stomií mám pro co a pro koho žít. Setkání se stomiky mi pomáhá překonat problémy.)

Pravidla soutěže:

- Námětem fotografie musí být stomik (stomici) žijící plnohodnotný život.

- Fotografem nemusí být stomik, je však nutný souhlas autora se zveřejněním fotografie. Každý autor může zaslat maximálně 3 fotografie do každé kategorie.

- Fotografie může být v papírové podobě (minimální velikost 13x18 cm) nebo digitální (nejméně 1536 x 2048 pixelů) černobílá nebo barevná.

- Ke každé fotografii musí být popis: jméno fotografa, příležitost, při které byla fotografie pořízena, datum a místo, kde byl snímek vyfocen a jména lidí na fotografii. Popis zašlete nejlépe v samostatném textovém souboru.

- Uzávěrka soutěže: 31.7.2012

Vyhodnocení soutěže:

Předsednictvo Českého ILCO stanoví komisi, která vybere nejlepší fotografie. Autoři 5 nejlepších fotografií v každé kategorii získají cenu věnovanou Českým ILCO. Vítězné fotografie budou vystaveny u příležitosti oslav 20. výročí založení Českého ILCO v říjnu 2012.

Zaslané fotografie nebudou vráceny, stanou se majetkem pořádající organizace a mohou být publikovány ve zpravodaji Českého ILCO.

Adresy pro zaslání fotografií:

- Papírové fotografie, fotografie na CD: Informační a poradenské centrum Českého ILCO, Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8.

- Digitální fotografie: e-mail info@ilco.cz (pokud váš poštovní program neumožní zaslání větších souborů, zašlete název a přístup k úložišti, odkud lze vaše snímky stáhnout).

 

Neváhejte a fotografujte!


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa