Klub Pozvánka na členskou schůzi,

 

která se uskuteční

ve čtvrtek 17. března 2016 v restauraci U dvou slunečnic

ve 13.30 hod.

Program:

 • Zahájení, schválení programu schůze
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Přijetí nových členů spolku
 • Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
 • Rezignace dosavadních členů výboru a kontrolní komise na výkon funkcí v orgánech spolku
 • Volba návrhové a volební komise
 • Volba výboru a kontrolní komise                                                                                                                                                              
 • Projednání nových stanov spolku, výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2016

 

Přestávka, pozdní oběd

 

 • Hlavní směry činnosti na rok 2016, informace o rekondičním pobytu a nejbližších akcích
 • Informace dodavatelů stomických pomůcek a lékaře
 • Diskuse, výměna zkušeností mezi stomiky, poskytnutí nepotřebných stomických pomůcek ostatním členům
 • Usnesení
 • Závěr

Rodinní příslušníci a přátelé klubu jsou vítáni!

Členy, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohou zúčastnit, prosím o zprávu na tel. 777 256 335, 607 149 153 (sms), nebo na e-mail: ivana.manclova@seznam.cz    


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa