Členská schůze

 

Pozvánka na členskou schůzi, která se uskuteční v úterý 30. září 2014 od 13:30h v restauraci U Dvou slunečnic.

 Program:

  • Zahájení, schválení programu schůze
  • Zpráva o činnosti klubu v období červenec - září 2014
  • Informace dodavatelů stomických pomůcek a lékaře
  • Informace o sponzorských darech a grantech. Přivítáme Vaše další nápady na získávání finančních prostředků. K dispozici budou tiskopisy darovacích smluv.
  • Občerstvení, diskuse, závěr.

 

 Rodinní příslušníci a přátelé klubu jsou mezi námi vítáni!

 

Členy, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohou zúčastnit, prosím o zprávu na tel. 777 256 335, 607 149 153 (stačí sms), e-mail: ivana.manclova@seznam.cz

Mgr. Ivana Manclová, předsedkyně klubu


Informační zpravodaj

    ZETKO 1/2015

    ZETKO 2/2014

    ZETKO 1/2014

    ZETKO 0/2013

 

 

Oblíbené odkazy

Anketa